تهیه و تامین کلیه ملزومات ارتینگ و صاعقه

  • سیم مسی و صفحه مسی
  • تسمه مسی و میله فولادی و مسی – کاپرولد
  • موادکاهنده – سوپرکاهنده – نپتونیت – ژل کاهنده
  • کلمبه مسی و حوضچه بازدید ارت و اتصالات مسی
  • جوش کدولد ، جوش احتراقی و جوش اگزوترمیک

تصاویر ملزومات ارتینگ و صاعقه

ملزومات ارتینگ و صاعقه

انواع خاک بنتونیت و مواد کاهنده ، اکتیو دار و سوپر کاهنده و سوپر اکتیو

ملزومات ارتینگ و صاعقه

انواع کلمپ مسی و کلمپ انگشتی و کلمپ میله ارت

ملزومات ارتینگ و صاعقه

سایزهای مختلف تسمه مسی

ملزومات ارتینگ و صاعقه

لوازم و تجهیزات جوش کدولد و جوش احتراقی

ملزومات ارتینگ و صاعقه

مدل های مختلف میله ارت (کارولد) رزوه دار و ساده - کوپلینگ یا رابط میله ارت

ملزومات ارتینگ و صاعقه

سیم مسی لخت از سایز نمره ۲۵ تا ۱۸۵

ملزومات ارتینگ و صاعقه

صاعقه

ملزومات ارتینگ و صاعقه